Financiële verantwoording 2017

Verantwoording Financiële Activiteiten

Dit jaar is er €49.798,96 minder dan begroot uitgegeven, waarmee de totale buffer uitkomt op €179.348.14.

* Dit jaar hebben we een grote gift gedaan aan “ChildsLife” Voor de opbouw van een paas scholen in het afgelegen gebied in Kenia. Er zijn kleinere bedragen gegaan naar onderzoek, van zowel het effect van micro-plastics, maar ook bewustwording van kinderen, alsmede het inrichten van smartparks voor de bescherming van dieren.

* De Stichting ontfermt zich in principe tot en met 2020 over 10 Nepalese kinderen, zodat die naar school kunnen.

* In het eerste kwartaal heeft FortUna zich met name gericht op natuur, jongerenprojecten op de Filipijnen en onderwijs in Nepal.

* In het tweede en derde kwartaal hebben we ons meer gericht op onderwijs en noodhulp.

* In het vierde kwartaal zijn er naast ondersteuning van ChildsLife, nog flink wat kleine projecten ondersteund.

Bestuursvergadering:

In de maanden juni en november hebben de bestuursvergaderingen plaatsgevonden. In de vergadering van juni is de jaarrekening van het voorgaande jaar (2016) besproken en goedgekeurd en is verslag gedaan van de activiteiten in 2017. Ook de lopende zaken zijn aan de orde gekomen. In de vergadering van november is verslag gedaan van de voortgang en de uitputting in het huidige jaar en is de begroting van het komende jaar (2018) besproken en goedgekeurd.

In de vergaderingen kwam vooral de wens om Natuur een structurelere positie te geven aanbod. Hoe dat in te richten wordt onderzocht.

Informatie

Indien u een goed en inspirerend initiatief kent en u denkt, dat het de steun van Stichting FortUna kan gebruiken, neem dan gerust contact op. Stichting FortUna staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53505050 en heeft een ANBI status RSIN 850905710.

Stichting Fortuna
Postbus 5158
6802 ED Arnhem
info@stichtingfortuna.nl
Rekening NL35 TRIO 0254 4054 79

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.