Stichting Fortuna

In deze wereld komen veel mensen niets tekort. Maar talloze anderen zijn niet zo fortuinlijk.

Zij moeten soms vechten voor een menswaardig bestaan en leven bij de dag. Perspectieven voor een betere toekomst zijn er nauwelijks. Onder zulke omstandigheden zijn kinderen en jongeren het meest kwetsbaar. Ze kunnen zomaar in de verdrukking komen, kind van de rekening worden. Dat is tragisch. Want waar de jeugd geen toekomst heeft, bestaat geen toekomst.

Lees verder

Stichting-Fortuna-Project-1
Stichting-Fortuna-Project-2
Stichting-Fortuna-Project-3
Stichting-Fortuna-Project-4
Stichting-Fortuna-Project-5
Stichting-Fortuna-Project-6
Stichting-Fortuna-Project-7
Stichting-Fortuna-Project-8
Stichting-Fortuna-Project-9
Stichting-Fortuna-Project-10
Stichting-Fortuna-Project-11
Stichting-Fortuna-Project-12
Stichting-Fortuna-Project-13
Stichting-Fortuna-Project-14
Stichting-Fortuna-Project-15
Stichting-Fortuna-Project

One House at a Time Project

De organisatie Displacement Solutions – een NGO – zet zich in voor hulp aan klimaatvluchtelingen; ook in Bangladesh, waar de zeespiegelstijging en kolkende rivieren voor overstromingen zorgen.

Een nieuw initiatief is het project: one family and one house at a time. Dit project richt zich op de allerarmsten. Zij worstelen letterlijk om het hoofd boven water te houden.

Via het project wordt steeds één ‘leefeenheid’ geholpen: men wordt van een woning en wat grond voorzien; ook kan men beschikken over schoon water en zonne-energie. Een nieuwe, veiliger start is zo mogelijk.

Stichting FortUna financiert als eerste zo’n huis.

Met behulp van het boek Water Verbeeld wordt een volgend huis gefinancierd.

Lees verder

Bekijk meer blogs

Project scholing en watervoorziening in Kenia

Een fotoreportage van ons project: scholing en watervoorziening in Olelopos en Makueni (Kenia).

Lees verder

Bekijk meer blogs

Live Learn Earn Kenia

  Een fotoreportage van ons project: Live Learn Earn Kenia

Lees verder

Bekijk meer blogs

Project Nepal

Een fotoreportage van ons project in Nepal.

Lees verder

Bekijk meer blogs

Project Guayaramerin Bolivia

Een fotoreportage van ons project: Project Guayaramerin Bolivia

Lees verder

Bekijk meer blogs

Informatie

Indien u een goed en inspirerend initiatief kent en u denkt, dat het de steun van Stichting FortUna kan gebruiken, neem dan gerust contact op. Stichting FortUna staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53505050 en heeft een ANBI status RSIN 850905710.

Stichting Fortuna
Postbus 5158
6802 ED Arnhem
info@stichtingfortuna.nl
Rekening NL35 TRIO 0254 4054 79

Neem contact op

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.