Financiële verantwoording 2018

Verantwoording Financiële Activiteiten

Dit jaar is er €6.212,72 minder dan begroot uitgegeven, waarmee de totale buffer uitkomt op €186.077,36.

* Dit jaar hebben we een grote gift gedaan aan “Mongabay Org. Corp” Voor het onderzoek en bescherming van Sumatraanse neushoorns Ook staan o.a. MMF (Marine Megafauna Foudation) en Trees for All op de lijst van steun. Er zijn kleinere bedragen gegaan naar onderzoek, van zowel het effect van micro-plastics, maar ook bewustwording van kinderen.

* Ook heeft ChildsLife weer gelden ontvangen voor hun projecten in Kenia. Met name het programma Live, Learn, Earn heeft onze aandacht, waar aids-moeders een eerlijke kans geboden wordt in het leven en op de arbeidsmarkt.

* De Stichting ontfermt zich in principe tot en met 2020 over 10 Nepalese kinderen, zodat die naar school kunnen. Daarnaast ondersteunen we daar weer schoolprojecten. De Heer K. van Rosmalen zet zich daar in voor de wederopbouw, tevens modernisering van een basisschool.

* In het eerste kwartaal heeft FortUna zich met name gericht op natuur, jongerenprojecten op de Filipijnen en onderwijs in Nepal.

* In het tweede en derde kwartaal hebben we ons meer gericht op onderwijs.

* In het vierde kwartaal zijn er naast ondersteuning van ChildsLife, nog flink wat kleine projecten ondersteund.

* Naast de met name genoemde projecten heeft de Stichting wederom een groot aantal minder omvangrijke projecten en particuliere initiatieven gesteund. In het algemeen gesproken wil de Stichting zich niet al te zeer vastleggen op enkele projecten, maar bewust ruimte houden om in te kunnen gaan op hulpvragen die zich nog voordoen of zich ontwikkelen.

Van jaar tot jaar zal worden bekeken welke doelen en initiatieven voor steun in aanmerking komen.

 

Bestuursvergadering:

In de maanden juni en november hebben de bestuursvergaderingen plaatsgevonden. In de vergadering van juni is de jaarrekening van het voorgaande jaar (2017) besproken en goedgekeurd en is verslag gedaan van de activiteiten in 2018. Ook de lopende zaken zijn aan de orde gekomen. In de vergadering van november is verslag gedaan van de voortgang en de uitputting in het huidige jaar en is de begroting van het komende jaar (2019) besproken en goedgekeurd.

In de vergaderingen kwam vooral de wens om Natuur een structurelere positie te geven aanbod. Dat betekend dat we jaarlijks een groter bedrag gaan begroten voor natuur.

Informatie

Indien u een goed en inspirerend initiatief kent en u denkt, dat het de steun van Stichting FortUna kan gebruiken, neem dan gerust contact op. Stichting FortUna staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53505050 en heeft een ANBI status RSIN 850905710.

Stichting Fortuna
Postbus 5158
6802 ED Arnhem
info@stichtingfortuna.nl
Rekening NL35 TRIO 0254 4054 79

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.