Financiële verantwoording 2021

 

Verantwoording Financiële Activiteiten

Dit jaar is er €23.488,22 minder dan begroot uitgegeven, waarmee de totale buffer uitkomt op €161.554,76.

Stichting FortUna heeft vorig jaar als nieuwe pijler Natuur en conservatie toegevoegd aan zijn doelstellingen. Als stichting die zich wil inzetten voor met name jeugd, community en basisontwikkeling, zou het raar zijn als we ons ook niet inzetten voor de leefomgeving van onze doelgroep. Te zien is dat dit jaar een substantieel deel is uitgegeven aan natuur. Dit is ongeveer het bedrag dat jaarlijks wordt begroot.

Daarnaast is te zien dat het onderwijs een fors bedrag heeft ontvangen. Via ChildsLife steunt FortUna in Kenia een lesprogramma voor vrouwen met aids om weer een bestaan op te bouwen. Ze leren hier omgaan met de ziekte, zelfredzaam te worden als het gaat om zelfverzorging van de ziekte d.m.v. voedsel en medicijnen en krijgen het vak ondernemerschap zodat ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten om ook financieel onafhankelijk te worden. Ook het gezin wordt hierin meegenomen.

* Dit jaar hebben we weer een grote gift gedaan aan “The Marine Megafauna Foudation” Voor de bescherming van en onderzoek naar zeeleven. Ook staan o.a. Trees for All, en het WWF op de lijst van steun.

* In het eerste kwartaal heeft FortUna zich met name gericht op het onderwijs in Nepal. De stichting heeft even een kleine pas op de plaats gemaakt ivm de corona-impact. Hierdoor zijn wat werkzaamheden blijven liggen.

* In het tweede en derde kwartaal is er veel geld gedoneerd aan natuurprojecten en aan projecten ter bescherming van kinderen en (jonge)vrouwen. Daar heeft de Stichting fors in bijgedragen.

* In het vierde kwartaal zijn er nog wat kleine projecten ondersteund.

* Naast de met name genoemde projecten heeft de Stichting wederom een groot aantal minder omvangrijke projecten en particuliere initiatieven gesteund. In het algemeen gesproken wil de Stichting zich niet al te zeer vastleggen op enkele projecten, maar bewust ruimte houden om in te kunnen gaan op hulpvragen die zich nog voordoen of zich ontwikkelen.

Van jaar tot jaar zal worden bekeken welke doelen en initiatieven voor steun in aanmerking komen.

 

Bestuursvergadering:

In de maanden juni en november hebben de bestuursvergaderingen plaatsgevonden. In de vergadering van juni is de jaarrekening van het voorgaande jaar (2020) besproken en goedgekeurd en is verslag gedaan van de activiteiten in 2021. Ook de lopende zaken zijn aan de orde gekomen. In de vergadering van november is verslag gedaan van de voortgang en de uitputting in het huidige jaar en is de begroting van het komende jaar (2022) besproken en goedgekeurd.

Informatie

Indien u een goed en inspirerend initiatief kent en u denkt, dat het de steun van Stichting FortUna kan gebruiken, neem dan gerust contact op. Stichting FortUna staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53505050 en heeft een ANBI status RSIN 850905710.

Stichting Fortuna
Postbus 5158
6802 ED Arnhem
info@stichtingfortuna.nl
Rekening NL35 TRIO 0254 4054 79

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.