Financiële verantwoording 2020

 

Verantwoording Financiële Activiteiten

Dit jaar is er €408,30 meer dan begroot uitgegeven, waarmee de totale buffer uitkomt op €138.066,54.

Stichting FortUna heeft als nieuwe pijler Natuur en conservatie toegevoegd aan zijn doelstellingen. Als stichting die zich wil inzetten voor met name jeugd, community en basisontwikkeling, zou het raar zijn als we ons ook niet inzetten voor de leefomgeving van onze doelgroep.

* Dit jaar hebben we weer een grote gift gedaan aan “Great Barrier Reef Legacy Inc.” Voor het onderzoek naar koraalriffen en de bescherming daarvan. Ook staat MMF (Marine Megafauna Foudation), Trees for All, Stichting Shadowview en het WWF op de lijst van steun.

* De Stichting ontfermt zich tot en met 2025 over 10 kinderen, zodat die in Nepal naar school kunnen. De Heer K. van Rosmalen zet zich daar in voor de wederopbouw, tevens modernisering van een basisschool.

* In het eerste kwartaal heeft FortUna zich met name gericht op natuur, vluchtelingen noodhulp en onderwijs in Nepal.

* In het tweede en derde kwartaal kwamen er veel verzoeken voor noodhulp door de uitbraak van Corona. Daar heeft de Stichting fors in bijgedragen.

* In het vierde kwartaal zijn er nog wat kleine projecten ondersteund.

* Naast de met name genoemde projecten heeft de Stichting wederom een groot aantal minder omvangrijke projecten en particuliere initiatieven gesteund. In het algemeen gesproken wil de Stichting zich niet al te zeer vastleggen op enkele projecten, maar bewust ruimte houden om in te kunnen gaan op hulpvragen die zich nog voordoen of zich ontwikkelen.

Van jaar tot jaar zal worden bekeken welke doelen en initiatieven voor steun in aanmerking komen.

 

Bestuursvergadering:

In de maanden juni en november hebben de bestuursvergaderingen plaatsgevonden. In de vergadering van juni is de jaarrekening van het voorgaande jaar (2019) besproken en goedgekeurd en is verslag gedaan van de activiteiten in 2020. Ook de lopende zaken zijn aan de orde gekomen. In de vergadering van november is verslag gedaan van de voortgang en de uitputting in het huidige jaar en is de begroting van het komende jaar (2021) besproken en goedgekeurd.

 

Informatie

Indien u een goed en inspirerend initiatief kent en u denkt, dat het de steun van Stichting FortUna kan gebruiken, neem dan gerust contact op. Stichting FortUna staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53505050 en heeft een ANBI status RSIN 850905710.

Stichting Fortuna
Postbus 5158
6802 ED Arnhem
info@stichtingfortuna.nl
Rekening NL35 TRIO 0254 4054 79

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.