Financiële verantwoording 2012

Toelichting Financieel Jaarverslag 2012

Het grootste bedrag is gegaan naar ChildsLife, die een project is gestart om een aantal klaslokalen te bouwen in Masaigebied in Kenia. Voor het overige zijn een aantal andere projecten gesteund, zoals te lezen valt in het overzicht van onze steun.

De kosten zijn beperkt gehouden tot minder dan 1% van de uitgaven. Eind 2012 bedroeg het vermogen ruim 145.000 Euro.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2012

Omdat Stichting FortUna geen groot apparaat heeft, noch wil hebben en omdat het hoofddoel is om de middelen zo goed en direct mogelijk te besteden aan projecten, die binnen de doelstelling vallen, was een belangrijk deel van de activiteiten in 2012 er op gericht om een partner te vinden, die ons bij de besteding van de middelen en de controle daarop kan helpen. We zijn uiteindelijk uitgekomen bij ChildsLife, een in Haarlem gevestigde Stichting, die met name actief is in derde wereld landen en voor precies de zelfde doelgroep, namelijk kinderen, die hulp nodig hebben. In overleg met ChildsLife is een project geselecteerd, dat alleen door FortUna wordt ondersteund, zodat FortUna ook echt het verschil kan maken: het bouwen van extra klaslokalen bij een drietal scholen in het Masai-gebied in Kenia. Nadat het project was geselecteerd is het nog in het najaar gestart. Een flink deel van de beschikbare middelen is naar dit project gegaan. Daarnaast zijn er een groot aantal contacten geweest met andere organisaties die steun geven aan kinderen, die hulp nodig hebben. Dit heeft geleid tot steun aan een aantal projecten. Zie daarvoor het overzicht van onze steun.

In de loop van het jaar is besloten in overleg met de familie, die FortUna ondersteunt, om de accountmanager buiten FortUna om te betalen, zodat binnen FortUna zo min mogelijk overhead ontstaat. Dat is in 2012 al goed gelukt.

Besloten is om voor noodhulp en actuele zaken een buffer aan te houden van ongeveer 150.000 Euro. Als in enig jaar teveel wordt uitgegeven, dan wordt bezien of dat in een volgend jaar weer kan worden ingelopen.

Informatie

Indien u een goed en inspirerend initiatief kent en u denkt, dat het de steun van Stichting FortUna kan gebruiken, neem dan gerust contact op. Stichting FortUna staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53505050 en heeft een ANBI status RSIN 850905710.

Stichting Fortuna
Postbus 5158
6802 ED Arnhem
info@stichtingfortuna.nl
Rekening NL35 TRIO 0254 4054 79

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.