Financiële verantwoording 2016

Verantwoording Financiële Activiteiten

Dit jaar is er €20.502,60 minder dan begroot uitgegeven, waarmee de totale buffer uitkomt op €129.549,18.

* Dit jaar hebben we een grote gift gedaan aan “ChildsLife” Voor de opbouw van een paas scholen in het afgelegen gebied Olepolos, Maasai en Makueni in Kenia. Ook hebben we dit keer in Bangladesh een huizenproject ondersteun, om als aanjager te fungeren, voor de steeds nijpender probleem van de zeespiegelstijging in het deltagebied.

* De Stichting ontfermt zich in principe tot en met 2020 over 10 Nepalese kinderen, zodat die naar school kunnen. Daarnaast zet dhr. K. van Rosmalen zich sterk in voor het opknappen van scholen en het verbeteren van het onderwijs in Nepal.

* In het eerste kwartaal heeft FortUna zich met name gericht op het huizenproject, jongerenprojecten op de Filipijnen en onderwijs in Nepal.

* In het tweede en derde kwartaal hebben we ons meer gericht op onderwijs, een project van HomePlan en ChildsLife

* In het vierde kwartaal zijn er naast ondersteuning van het Huizenproject, Het Nepalproject ook MMF (Marine Megafauna Foundation) ondersteund. Eind van het jaar zijn er nog flink wat kleine projecten ondersteund.

Bestuursvergadering:

In de maanden juni en november hebben de bestuursvergaderingen plaatsgevonden. In de vergadering van juni is de jaarrekening van het voorgaande jaar (2015) besproken en goedgekeurd en is verslag gedaan van de activiteiten in 2016. Ook de lopende zaken zijn aan de orde gekomen. In de vergadering van november is verslag gedaan van de voortgang en de uitputting in het huidige jaar en is de begroting van het komende jaar (2017) besproken en goedgekeurd.

 

Informatie

Indien u een goed en inspirerend initiatief kent en u denkt, dat het de steun van Stichting FortUna kan gebruiken, neem dan gerust contact op. Stichting FortUna staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53505050 en heeft een ANBI status RSIN 850905710.

Stichting Fortuna
Postbus 5158
6802 ED Arnhem
info@stichtingfortuna.nl
Rekening NL35 TRIO 0254 4054 79

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.