Financiële Verantwoording 2015

Dit jaar is er €38.152,89 meer dan begroot uitgegeven, waarmee de totale buffer uitkomt op €109.139,12.

* Tot op heden heeft FortUna steun verleend aan de projecten “Live, Learn, Earn” in de sloppenwijk Mukuru in Nairobi, alsmede ondersteuning en realisatie van diverse projecten rondom een vijf-tal scholen in de Makueni-regio te Kenia. Deze steun zal doorlopen tot en met 2016.

Vooralsnog is de Stichting erg tevreden over de samenwerking met stichting ChildsLife en de wijze waarop projecten in Kenia zijn uitgevoerd.

* De Stichting ontfermt zich tot en met 2020 over 10 kinderen, zodat die in Nepal naar school kunnen. Ook dit jaar heeft de Stichting geld beschikbaar gesteld voor projecten in Nepal. De Heer K. van Rosmalen zet zich daar in voor de wederopbouw, tevens modernisering van een basisschool. 

* In het eerste kwartaal heeft FortUna de stichting “Louvain Cooperation” geholpen bij de ondersteuning van een project tegen intrafamiliair geweld in La Paz, (Bolivia SA), alsmede ondersteuning aan Stichting “Help Flores” voor de aanschaf van lesmateriaal voor een van de vele scholen op het eiland.

Ook “Stichting Lichtenbeek” heeft ondersteuning gekregen voor de inrichting van een Gymzaal voor meervoudig beperkte kinderen.

* In het tweede kwartaal heeft de stichting o.a. ondersteuning verstrekt aan stichting Let’s Care, project “Let’s Care for Boy’s” in San Jose de Buenavista, Antique op de Filippijnen, waar zij een opvang biedt aan veelal verwaarloosde, op straat levende jongens, die door middel van scholing een betere toekomst krijgen.

* In het vierde kwartaal heeft de Stichting onder andere steun verleend aan “Marine Megafauna Foundation”, waarbij de wetenschapper Elitza onderzoek doet naar micro-plastics bij o.a. manta-roggen. Een zeer waardevol en boeiend onderzoek, wat FortUna heeft doen besluiten meer natuurprojecten te ondersteunen.

* Naast de met name genoemde projecten heeft de Stichting wederom een groot aantal minder omvangrijke projecten en particuliere initiatieven gesteund. In het algemeen gesproken wil de Stichting zich niet al te zeer vastleggen op enkele projecten, maar bewust ruimte houden om in te kunnen gaan op hulpvragen die zich nog voordoen of zich ontwikkelen.

Van jaar tot jaar zal worden bekeken welke doelen en initiatieven voor steun in aanmerking komen.

Bestuursvergadering:

In de maanden juni en november hebben de bestuursvergaderingen plaatsgevonden. In de vergadering van juni is de jaarrekening van het voorgaande jaar (2014) besproken en goedgekeurd en is verslag gedaan van de activiteiten in 2015. Ook de lopende zaken zijn aan de orde gekomen. In de vergadering van november is verslag gedaan van de voortgang en de uitputting in het huidige jaar en is de begroting van het komende jaar (2016) besproken en goedgekeurd.

Informatie

Indien u een goed en inspirerend initiatief kent en u denkt, dat het de steun van Stichting FortUna kan gebruiken, neem dan gerust contact op. Stichting FortUna staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53505050 en heeft een ANBI status RSIN 850905710.

Stichting Fortuna
Postbus 5158
6802 ED Arnhem
info@stichtingfortuna.nl
Rekening NL35 TRIO 0254 4054 79

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.